PŘEKLADY

POTŘEBUJETE POMOCI S PŘEKLADEM TEXTU Z/DO ITALŠTINY? 

Nabízím vám překladatelské služby. Typy textů, které překládám:  návody, marketingové materiály, texty z oblasti kultury a umění, obchodní korespondence, webové stránky, e-mailové zprávy, brožury, prezentace, faktury. 


 CENA

Běžný překlad od 350 Kč za jednu normostranu (1 800 znaků včetně mezer). Konkrétní cenu účtuji na základě náročnosti překladu a termínu jeho dodání. Ohledně přesné cenové kalkulace mě prosím kontaktujte. 


DOBA VYHOTOVENÍ PŘEKLADU

Vždy je třeba přihlédnout k náročnosti překladu a mé aktuální pracovní vytíženosti.